Hidrolik Platform ve hidrolik liftler

Hidrolik Platform ve hidrolik liftler 
Hidrolik makinaları, iş yapmak için bir akışkan gücünü kullanan makinalardır.Hidrolik lift ve hidrolik platformlar yaygın örneklerdendir..

Hidrolik Araç Rampası

Bu tip makinalarda, yüksek basınçlı hidrolik akışkanı, makinadan çeşitli hidrolik motor ve silindirlere yönlendirilir.Akışkan, doğrudan ya da kontrol vanaları ile otomatik olarak hortum ve borularla dağıtılır. Hidrolik makinaların popüler olma nedeni, küçük ve esnek hortumlarla çok büyük güç elde edilebilmesi ve yüksek güç yoğunluğu ile bu kuvveti kullanabilecek geniş aktüatör imkanıdır.

Hidrolik Güç

Akışkanlar basıncı bilimi, hidrolik teorisinin bir kısmını açıklar.Küçük bir alan üzerine etki eden bir kuvvet, hidrostatik basınç nedeniyle daha geniş bir alana çok daha güç yaratır.Yüksek basınçlı bir akışkanın akışı  yardımı ile daha büyük bir enerji taşınır. Hidrolik makinalar, nispeten küçük bileşenler ile yüksek kuvvet ve güç elde etme imkanı verir. 75 mm lik tipik bir hidrolik silindir, 89,000 N (20,000 lbf) yi sağlayabilir.Hidrolik bir sistemde güç aktarımı vanalarla kolayca kontrol edilir.

Bir hidrolik sistemin bazı bölümleri 2,000 kPa (300 psi) basınçta çalışır (pilot kontrolü, araç frenleri). Ana hidrolik aktüatörler ( örneğin silindir ve akışkan motorları) tipik olarak 7,000- 42,000 kPa (1,000-6,000 psi) da çalışır. Malzeme ve tasarımda ilerlemelerle birlikte daha yüksek basınçta çalışma eğilimi ortaya çıkmıştır ve bazı sistemler 100,000 kPa (15,000 psi) da çalışmakta, titanyum malzemedan yapılan bir kısım uç örnekler ise 350,000 kPa (50,000 psi) da çalışabilmektedir.

Tags: , , , , , ,