Hidrolik Filtreler

Hidrolik Filtreler

 
>      Hidrolik sistemde akışkanın içine karışan yabancı maddeleri, çalışma sırasında

>      aşınan metal parçacıklarını ayırmak ve sisteme daha temiz akışkan göndermek amacıyla

>      filtreler kullanırlar. Kısaca hidrolik akışkanın temizliğini sağlamak için devreye takılır.

>      Bunun yanında yabancı parçacıklar temizlenmediği ve uzaklaştırılmadığı zaman hassas

>      devre elemanlarında tıkanmalara ve çok büyük problemlere yol açabileceği

>      unutulmamalıdır.

>      Üretici firmalar hidrolik pompa ve motorlarda ve diğer elemanlarda müsaade

>      edilen kirlilik derecelerini tablolarda mikron cinsinden belirtirler. Buradan kullanılacak

>      filtrelerin süzme kapasiteleri ve seçilecek filtrenin özelliğini tespit etmek mümkün olur.

>      Hidrolik pompa ve motorlarda tavsiye edilen süzme hassasiyeti 10 mikrondur.

>      Filtrelemenin gayesi, sistemde bulunabilecek küçük parçacıkların miktarını

>      sisteme zarar vermeyecek dereceye indirmek ve böylece çalışan devre elemanlarının

>      aşınmasını önlemek ve ömrünü. Hidrolik devrelerde kullanılan filtreler kullanıldıkları yerlere göre, emiş hattı filtresi,basınç hattı filtresi ve dönüş hattı filtresi olarak sınıflandırılırlar.

  
Filtreleme derecesi ve basınç düşümü

 
>      Basınç düşümü filtrelerin cinsine ve kullanılan filtreleme elemanının tipine göre

>      çeşitli basınç ve debi için üretici firmalar tarafından yapılan deneyler sonucu

>      belirlenmiştir. Kullanılacak olan filtreden akışkanın geçmesi sırasında ne kadarlık bir

>      basınç düşmesi meydana geleceği bilindiği zaman gerekli tedbirler alınır. Filtreleme

>      derecesi hassaslaştıkça, yani daha küçük süzme kapasitesindeki filtrelerde basınçtaki

>      düşme miktarı daha çok olur.

 
Filtre seçiminde dikkat edilecek hususlar

 
>      * Filtrenin süzme kapasitesi (Mikron olarak)

>      * Filtre edilecek akışkanın debisi (litre/dak. olarak)

>      * Basınç düşümü (Bar)

>      * Filtreleme elemanı cinsi (Kağıt, metal, Sentetik fiber, naylon, selüloz fiber, seri

>      haldeki metal diskler, cam fiber…)

>      * Ekonomik oluşu

>      * Çalışma basıncı

>      * Çalışma sıcaklığı

>      * Kullanılacak yağın viskozitesi.

 
Filtrelerin bakım ve temizliği

 
>      Filtreler üretici firmaların tavsiyelerine uygun olarak ve çalışma şartlarına göre

>      belirli aralıklarla temizlenmeli veya zamanı gelince yenisiyle değiştirilmelidir.

>      Kullanılacak akışkanın temiz tutulması ve içine yabancı maddelerin girmemesi için yağ

>      tankının üstü sıkıca kapatılmalıdır. Filtreyi temizlerken ayrı ve temiz bir kab

>      bulundurulmalı, metal telli filtreler temizleyici akışkanın içinde 30 dakika tutulmalıdır.

>      Daha sonra sulu hava tabancası ile iç ve dış kısmı temizlenmeli ve sonra da sadece hava

>      tabancası ile temizlenmelidir. Filtreyi temizledikten sonra temiz bir naylon kab içinde

>      muhafaza etmek gerekir.

Tags: , ,