Hidrolik Sızdırmazlık elemanları

Hidrolik Sızdırmazlık elemanları 
 
Hidrolik sistemde yağ kaçaklarını önlemek için ve verimi yükseltmek amacıyla sızdırmazlık

elemanları kullanılır.Ayrıca hidrolik devreye dışarıdan yabancı maddelerin girmesini önlemek de

sızdırmazlık elemanlarının görevidir. Sızdırmazlık elemanları;keçeler,O-ringler olarak

sınıflandırılırlar.

 Keçeler 
Keçeler hareketli parçalar arasındaki sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılır.Hidrolik

silindirlerde pistonun ileri ve geri hareketi sırasında sızdırmazlığı sağlamak için keçeler

kullanılır.Keçelerin çalıştığı yüzeyler çok temiz ve pürüzsüz olması,çok iyi işlenmiş,taşlanmış

ve honlanmış olması gerekir.Aksi halde  yüzeylerdeki pürüzler keçenin sürtünen yüzeylerinde

aşınmalara yol açar.

 O-ringler(sızdırmazlık halkaları) 
O-ringler,genellikle hareketsiz parçalar arasında sızdırmazlığı sağlarlar.Hidrolik pompaların

flaşlarının montajında sızdırmazlığı sağlamak için bu halkalar kullanılır.Bu o-ringler devamlı

olarak baskı altında kaldıklarından için şekil değişikliğine uğrar ve deformasyon olurlar.Bunları

yerlerine takarken çok dikkat etmek gerekir.

 
•          O-ringleri sistem içersinde yerleştirilmesi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat

edilmelidir.

•          O-ring yuva ölçüleri ve yüzey temizliği tavsiye edilen değerler uygun uygun olmalı.

•          Keskin kenarlardan,keskin sırtlardan,pürüz ve izlerden kaçınılmalı,bunlar mevcutsa

kesilip düzeltilmeli ve uygun radüs verilmeli.

•          Sistem ve parçaların kir,talaş ve benzeri yabancı maddelerden temizlenmesi gerekir.

•          Kullanılacak olan sızdırmazlık elemanının istenilen ölçü,tip ve numarada olduğundan

emin olunmalıdır.

•          Sızdırmazlık elemanları çalışacakları yağ ve gresle yağlanmalıdır.

•          Montaj sırasında özel mandren kullanılarak zedelenmesi önlenmelidir.

 
Manometreler

 
Hidrolik ve  sistemlerde akışkanın basıncını ölçmek için kullanılan aletlere manometre

denir.Ayrıca devrede ki akışkanın basıncını düzenli olarak takip etmek,sistemin belirli basınçta

çalışması gerekiyorsa bu basıncı ayarlamakta kullanılır.Devredeki hatalı çalışmaları veya

arızaları bulmakta da manometrelerden yararlanılır.

Tags: , , , ,