Hidrolik Devrelerin Bakım ve Onarımı

Hidrolik Devrelerin Bakım ve Onarımı

Hidrolik sistemin bakımı ve onarımı sırasında dikkat edilecek noktaları şöyle sıralaya biliriz.

 
Genel bakım için bir bakım programı,gerekli takım ve avadanlıklar ile iyi eğitilmiş teknik

elemanlar gerekli.Elamanlar hidrolik devre elemanlarının çalışma prensiplerini bilmeli,kontrol ve

muayene etme kabiliyetine sahip,arıza bulma beceri ve çıkacak problemlere çözüm getirebilmelidir.

 
Hidrolik devrelerin bakımda en önemli yardımcılar,ilgili elemanın katalogları,el

kitapları,resimleri,bilgi yaprakları,parça listeleri ve çalışmasını açıklayan benzeri

dokümanlardır.Pompa,silindir ve kontrol elemanlarını(Valfler)tamir etmek için bir test masası

olmalı,tamir edilen elemanlar bu test ünitesinde denenmelidir.  

 
Bakım için hassas ölçü aletleri,manometreler,debi ölçen aletler,el aletleri,temiz çalışma alanı

ve diğer takım ve anahtarlar gerekir.Bakım ve onarım zamanını kısaltmak için iyi bir yedek

malzeme stokunun yapılması gerekir.

 
Hidrolik devre elemanları ile ilgili iyi bir kayıtlama sisteminin yapılması bakım ve onarım

zamanını azaltır.Bu kayıtlar genellikle bir kart üzerinde tutulur.ilgili elemanların model

numarası,çalışma hızları,imalatçı firmanın veya temsilcileri adres ve telefon numaraları bu

kartlara yazılır.Yağların özelliği ve ne zaman temizlenecekleri,maki

Tags: , , , ,