Hidrolik Sistemlerde İş Güvenliği

Vinç ‘ lerin Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu...
Devamını Okuyun »

Hidrolik Platformlar İş Güvenliği..Güvenliğiniz İçin Platform Bakımlarına Önem Veriniz

Güvenliğiniz İçin Platform Bakımlarına Önem Veriniz Can ve mal emniyetiniz için sürekli kontrol altında bulundurmanız gereken hidrolik platformlarda 1475 sayılı iş yasasına göre 223 ve 227 maddelere göre 3 ayda bir periyodik test ve deneylerinin yapılarak olası veya mevcud arızaların giderilmesi gerekmektedir. Şirketimiz Makinaların test ve kontrollerini işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün öngördüğü...
Devamını Okuyun »